Békésszentandrás külterületéhez is hozzátartoznak az út menti feszületek. A tanyai lakosság egész életét átszövő hagyomány tisztelete megmaradt a mai napig is. Egy-két nemzedékkel ezelőtt a kereszt előtt elhaladó ember, úgy adta meg a tiszteletet a közel kétezer év előtti eseménynek (Jézus keresztrefeszítésének), hogy kalapot emelt, vagy keresztet vetett.
 

Külterületi keresztek

 
 Kotlerakeresz
 
 
Községünk egyik legszebb paraszt-barokk emléke de egyben legszomorúbb esemény tanúja a kolera kereszt. A keresztről olvashatjuk, hogy 1831. augusztus 8-ától augusztus 26-áig községünkben kolera járvány pusztított. A plébánia történetbe pedig az alábbiakat jegyezték: "1831. évben augusztus 7-én kiütött a cholera és tartott szeptember 20-ig, mely alatt Sz.Andráson összesen 156 lélek elhalt. Szeptember 12-20-ig meghalt 44 és részint a rendes, részint a Hartsás-zugi temetőben temettettek el. Amely házból valaki meghalt az 20 napon el volt zárva, sőt az egész határ körül volt állva strázsákkal. Július 6-tól szeptember 20-ig 1600 strázsával. A lakosság Szarvasról elzáratván minden szerdán reggeltől 10 óráig helyben vásár tartatott...... Ez alkalomból a Hartsás zugban, hol 41 halott nyugszik, 100 ft-os kőkereszt állíttatott Csípai Elek, Szécsi Mihály és Szécsi János által. A cholera után október 16-án, örömünnep tartatott.....”
Mivel e kőkereszt, legalább 172 éve áll fenn a puha homokkövet az időjárás igen megviselte, ezáltal a rávésett emléksorok olvashatatlanná váltak. Most ez jó részt pótolva lett.
A kereszt talapzatáról, - kis eltéréssel a Historia Domustól az alábbi sorokat olvashatjuk:
 
"1831 dik estendő
augustus holnap 
8 kától 26 dikáig
cholerában kimulott
itten nyugvó
szeretett szülőknek
kedves véreiknek
az attyok fiaiknak
keresztény............
...................
Isten ditsőségére
emeltették Csipai Elek
Szécsi Mihály Szécsi Já
nos Fazekas Mihály "
 
Ez ősi sírkert a sűrű fáktól, bozótoktól teljesen elburjánzott, most egy ösvénnyel a feszületig járhatóvá lett téve. Mivel az emlékhely a múltban is látogatható volt; hisszük a jövőben is felkeresik, hogy hitük szerint, egy imát elmondjanak az itt nyugvókért.
A sírkert megközelíthető a Duzzasztóhoz vezető műúton, jobb oldalon a Harcsási üdülősorhoz kapcsolódóan.
 
 A 44-es főközlekedési út melletti kőkereszt
 
 
 
Ez a kereszt a Szarvasra vezető út jobb oldalán áll, több mint egy évszázada. Igen jó állapotban hirdeti a szentandrási hívek vallásosságát. A kereszt fehérmárványból készült, a korpusz aranyozott. Talapzata keményebb minőségű homokkő. Márványlapon az alábbi feliratot olvashatjuk: "Isten dicsőségére állítatták Fabó Vince, Szécsi Albert, Szécsi Péter, Kozák András 1894. "
 
 
 Fakereszt a szentmártoni úton (Tóth tanyánál)
 
Az 1920-as években állíttatta a Szító család. Pontos dátuma ismeretlen. Története, hogy a családfőt lovaskocsi ragadta el, több méteren át vonszolta és súlyosan megsérült. Felgyógyulására alig volt remény. A család fogadalmat tett, ha az édesapa felépül, ahol a vágtató lovak megálltak, hálából feszületet állítanak. Az édesapa felépült, Léderer Rudolf földbirtokost arra kérték adjon el egy darab földet melyen a keresztet felállíthatják. A tulajdonos 1 kh. földet akart adni díjmentesen, de a család csak annyit fogadott el, melyen a keresztet felállították. A nép sokáig Szító keresztnek ismerte. A felállítás óta többször felújították, ezért felirata nincs.
 
 
 Gulyás kereszt
 
Az 1930-as évek elején állíttatta Gulyás András, aki Kunszentmártonból települt át családjával, szerencsés áttelepülése alkalmából. A hajdani Léderer birtokból vásárolt földet, melyen tanyát épített és közelében a szentmártoni úton állítatta fel a feszületet. Az egyházközség 1980-ban felújította. Felirat nélküli.
 
 
Belterületi keresztek
 
 
Andráskereszt. Községünk egyik jelképévé lett a Polgármesteri Hivatal udvarán, a Holt Körös partján álló fakereszt. 2000. november 30-án került felavatásra Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas festőművész alkotása.
         
 
 
 
Békésszentandrás legrégibb fakeresztje a Lóránt-féle iskola mellett. Még az előző temetőből helyezték át a mai helyére, a múlt század 50-es éveiben. Felirata van, de csak nyomokban látható, egészében olvashatatlan.
 
 
 
Temetői keresztek. A ravatalozó előtt álló kálvária, valamint a temető alsó végén lévő feszület régen fából készült, amit 1980-ban cseréltek öntött betonra. Felirat nélküli.
 
Szentesi út és a Bethlen utca kereszteződésénél lévő fakeresztet is 1980-ban cserélték öntött betonra. Felirata nincs, vasráccsal bekerített.
 
 
 
Kálvária kereszt a Hunyadi utcában. 1980-ban állították a régi fakereszt helyén. Talapzatáról az alábbiakat olvashatjuk: „Imádunk Téged és áldunk Téged, mert a Te szent kereszted és véred által váltottad meg a világol. Isten dicsőségére állítatta 1980 évben a Csépai és Bencsik család.”
 
 
Arómai katolikus templom előtti kőkereszt. A felirat szerint 132 évvel ezelőtt állítatták. "Aranymenyegzői hála-emlékül az Úr Jézus dicsőségére emeltette Szalai István és neje Csípai Anna és rokonuk Szalai András 1871. "
   
© © 2009 - 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Telefon: (66) 218-344; Fax: (66) 218-344 /26-os mellék - Email: polghiv@bekesszentandras.hu