1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Hivatalos név: Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal

Székhely, postacím: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1., Pf.: 44.

Telefon: 66/218-344

Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www. bszta.hu

A szerv vezetői

Polgármester: Sinka Imre

Telefon: 66/218-344

Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Alpolgármester: dr. Lesfalvi Balázs

Telefon: 70/426-3000

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Jegyző: Csépainé Tóth Gabriella

Telefon: 66/218-344 /21 -es mellék

Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélszolgálat közvetlen vezetője: Csépainé Tóth Gabriella jegyző

Tel: 66/218-344 – 21-es mellék

Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási rend:

                               Hétfő: nincs ügyfélfogadás

                               Kedd: 8 00 – 12: 00 – ig,

                               Szerda: 8: 00 – 12: 00 – ig, 13: 00 – 16: 30-ig

                               Csütörtök: 8: 00 – 12: 00 – ig,

                               Péntek: 8: 00 – 12: 00 – ig, 

                     Polgármester: Kedd 8.00 – 12.00

                     Alpolgármester: Kedd: 13.00-15.00

                                               Csütörtök: 13.00-15.00

                    Jegyző: Szerda 8.00-12.00

 

1. Szervezeti struktúra

1.2  Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek

Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal

Vezető: Csépainé Tóth Gabriella jegyző

Cím: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

Tel, fax: 66/218-344

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlap: www.bszta.hu

Törzskönyvi azonosító szám: 346755

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye

Intézményvezető: Tasy József

Cím: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1

Tel: 66/400-532

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Törzskönyvi azonosító szám: 834182

            Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó,
            kisegítő szolgálatai

            Alapító okirat linkje:

 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja

Intézményvezető: Dudásné Paróczai Anita

Cím: 5561 Békésszentandrás, Kálvin utca 10.

Tel: 66/218-104

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.        

Törzskönyvi azonosító szám: 804293

            Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje

Intézményvezető: Yetik-Takács Éva

Cím: 5561 Békésszentandrás, Szent László utca 56.

Tel: 66/218-464

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.     

Törzskönyvi azonosító szám: 833723

            Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 889110 Bölcsődei ellátás

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményvezető: Benedek Erika

Cím: 5561 Békésszentandrás, István király utca 16.

Tel: 66/218-660

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.      

Törzskönyvi azonosító szám: 795438

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

 

1. 3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs az önkormányzat által alapított gazdálkodó szervezet

1. 4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

Közalapítvány neve

Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Alapító okirat linkje:

Székhelye

5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

Kezelő szerv tagjainak felsorolása

Kozák János elnök, Hévízi Róbert tag, Molnár Imre Zoltán tag

 

 

 

 

 

 

 

1. 5. Lapok

Szentandrási Hiradó Önkormányzati lap

Székhely: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

Postacím: 5561 Békésszentandrás, István király utca 16.
Központi telefonszám: +36-66-218-344
Központi e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Felelős szerkesztő: Benedek Erika

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó:  Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

 

1. 6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Hivatalos név: Békés Vármegyei Kormányhivatal

Vezető: dr.Takács Árpád kormánymegbízott

Székhely, postacím: 5600, Békéscsaba, József Attila. u. 2-4.

Telefon: 66/622-000

Fax: 66/622-001

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.bekeskh.hu

 

2. A szerv alaptevékenysége, feladata- és hatásköre

2.1. A feladatellátást meghatározó alapvető jogszabályok, belső szabályzatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei,  a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája valamint belső szabályzatok

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2011.évi CLXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
 • 2011.évi CXCIX .tv. a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2012.évi I .tv. a munka törvénykönyvéről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1992.évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2000.évi C. törvény a számvitelről
 • 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011(XII.31.) kormányrendelet az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 1990.évi c. törvény a helyi adókról
 • 1993.évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2012. évi CLXXXV. törvénya hulladékról
 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 • 1999. évi LXIII. Törvény a közterület-felügyeletről

Szabályzatok

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata,

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2.2.  Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat által ellátott feladatok

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

- Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

- Országos közfoglalkoztatási program

- Közfoglalkoztatási mintaprogram

- Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

- Közvilágítás

- Zöldterület-kezelés

- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Háziorvosi alapellátás

- Ifjúság-egészségügyi gondozás

- Környezet-egészségügyi feladatok

- Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

- Gyermekek napközbeni ellátása

 

2.3. Közszolgáltatások

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13.§ értelmében a helyi közügyek, a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó önkormányzati feladatok különösen:

 • a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme,
 • településüzemeltetés (köztemetők kialakítása, fenntartása, közvilágításról való gondoskodás,helyi közutak fenntartása, közparkok, közterületek fenntartása, gépjármű parkolók biztosítása)
 • közterületek, közintézmények elnevezése,
 • egészségügyi alapellátás biztosítása
 • környezet-egészségügy biztosítása (köztisztaság, rágcsáló irtás stb),
 • óvodai ellátás
 • kulturális szolgáltatás,
 • gyermekjóléti szolgáltatás,
 • szociális szolgáltatások,
 • lakás- és helységgazdálkodás
 • helyi környezet, természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
 • honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
 • helyi közfoglalkoztatás,
 • helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
 • kistermelők, őstermelők részére értékesítési lehetőség biztosítása,
 • ifjúsági és sport ügyek,
 • nemzetiségi ügyek
 • közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
 • helyi közösségim közlekedés biztosítása,
 • hulladékgazdálkodás,
 • távhőszolgáltatás,
 • víziközmű szolgáltatás, amennyiben a vonatkozó törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül,

2.4. Önként vállalt feladatok

 • Beruházások
 • Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja
 • Reprezentáció
 • Sportegyesületek, civil szervezetek, alapítványok támogatása
 • "Bursa Hungarica" Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
 • Hulladékkezelési közszolgáltatási díj átvállalása
 • Ifjúság önszerveződésének segítése
 • Ifjúság számára információnyújtás
 • Helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása ill. helyi jelentőségű védett természetű területek fenntartására terv készítése

2.5. Ügytípusok

 • Igazgatási ügyek
 • Adóügyek
 • Szociális ügyek
 • településüzemeltetési, műszaki ügyek
 • közterületfelügyelettel kapcsolatos ügyek

Igazgatási Csoport feladatai

 1. Magánszálláshelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
 2. Hagyatéki ügyintézés
 3. Talált tárgyak nyilvántartása
 4. Hatósági bizonyítvány kiállítása
 5. Birtokvédelmi eljárás lefolytatása
 6. Üzletek működésével kapcsolatos feladatok
 7. Köztemetések
 8. Művelődési igazgatási feladatok
 9. Egészségügyi hatósági igazgatás
 10. Helyiséggazdálkodási feladatok
 11. Társadalmi szervezetekkel kötött megállapodások elkészítése
 12. Bizottsági jegyzőkönyvek vezetése, elkészítése
 13. EB nyilvántartás
 14. Hirdetmények kifüggesztése
 15. Adásvételi és haszonbérleti szerződések kifüggesztése
 16. Földművelésügyi igazgatással kapcsolatos feladatok
 17. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos bejelentések
 18. Fakivágási engedély kiadása
 19. Polgári védelmi feladatok
 20. Szociálpolitikai feladatok:
 • A Szociális törvényben, kormányrendeletben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, polgármesteri, illetve bizottsági határozatok végrehajtása.
 1. Gyám- és gyermekvédelmi feladatok:
 • A Gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok
 1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
 2. Anyakönyvi igazgatási feladatok, szépkorúak köszöntése

 

Pénzügyi és Gazdálkodási Csoport feladatai

A Pénzügyi és Gazdálkodási Csoport biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat, és annak Intézményei működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, melyet a fenntartó által biztosított egyéb bevételekből fedez. A mindenkori jogszabályi előírásoknak, a fenntartó utasításainak megfelelően végzi tevékenységét.

 1. Önkormányzat költségvetéséhez, beszámolójához kapcsolódó feladatok:
 • költségvetési rendelet és ahhoz kapcsolódó egyéb helyi önkormányzati rendeletek előkészítése
 • költségvetési rendelet-tervezet egyeztetésének előkészítése az önkormányzati intézmények vezetőivel
 • költségvetési rendeletben meghatározott gyakorisággal a vonatkozó rendelet módosításának előkészítése
 • az elfogadott költségvetésről információ szolgáltatás a központi költségvetés részére
 • az önkormányzat költségvetési rendelete szerinti gazdálkodás biztosítása
 • féléves gazdálkodásra vonatkozó tájékoztató elkészítése
 • kötelező statisztikai adatszolgáltatások biztosítása
 • intézmények alapító okiratainak kezelése, törzskönyvi nyilvántartásban a változások átvezetése
 1. Költségvetési gazdálkodási feladatok
 • bevételek alapjául szolgáló számlák kibocsátása, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése
 • kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás szabályainak megfelelő kifizetendő számlák átutalása, pénztári kiegyenlítése
 • segélyek, helyi támogatások kifizetése, az adatok egyeztetése a könyveléssel
 • áfa-bevallások és rehabilitációs hozzájárulás bevallás elkészítése
 • kormányzati funkciónként bérnyilvántartás vezetése és negyedévente egyeztetése a könyveléssel
 • készpénzforgalom bonyolítása a házipénztáron keresztül
 • közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás havi igénylése, elszámolása
 • támogatások központi költségvetésből történő igénylése, év közbeni módosítása, az év közbeni pótigénylések elkészítése
 1. Számviteli feladatok
 • számviteli bizonylatok ellenőrzése, kontírozása, és a könyvelési rendszerben történő könyvelése
 • az Önkormányzat vagyonának nyilvántartása
 • leltározási szabályzat szerint a Hivatal és az intézmények leltározása
 • vagyonkataszter és a tárgyi eszköz nyilvántartás adatainak egyeztetése
 • mérlegbeszámolókhoz analitikus nyilvántartás készítése
 • időközi költségvetési jelentés és időközi mérlegjelentés készítése
 • féléves, háromnegyed éves és éves költségvetési beszámoló elkészítése a költségvetési rendeletben meghatározottak alapján
 • intézkedés a hátralékok behajtására
 • kapcsolattartás a belső ellenőrrel, általa kért dokumentumok rendelkezésre bocsájtása.
 1. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
 • bérleti szerződések hatályának figyelemmel kísérése
 • nyilvántartás vezetése az Önkormányzat valamennyi vagyontárgyáról
 • nyilvántartás vezetése a teljes ingatlan-állományról
 • nyilvántartás vezetése az Önkormányzat szerződéseiről
 • adatszolgáltatás
 1. Illetmények számfejtésével, személyzeti és munkaüggyel kapcsolatos feladatok
 • az Önkormányzat, a Hivatal kiadásai körében felmerülő megbízási díjak
 • tiszteletdíjak és hóközi kifizetések számfejtése – KIRA rendszerben – és felterjesztése
 • az Önkormányzat, a Hivatal, és az intézményi dolgozók, valamint a közfoglalkoztatottak kinevezési, átsorolási, jogviszony módosítási és megszűnési iratának elkészítése a KIRA programban és azok felterjesztése
 • szabadság, betegállomány, egyéb távollét jelentése havonta a MÁK felé
 • munkáltatói jogokhoz kapcsolódó feladatok
 • személyi anyagok kezelése, közszolgálati nyilvántartás vezetése
 • munkaköri leírások tervezetének elkészítése
 • köztisztviselők teljesítmény-követelménye meghatározásának előkészítése
 • köztisztviselők teljesítményértékelésének előkészítése
 • a feladatkörbe tartozó rendeletek, határozatok előkészítése
 1. Adóügyi feladatok
 • helyi adórendeletek előkészítése
 • a helyi adókkal, a gépjárműadóval, talajterhelési díjjal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása
 • adókivetés
 • adóbevallások ellenőrzése
 • adóbevallások nyilvántartása
 • határozat elkészítése
 • értesítés, felhívás kiadása
 • adóbevételek könyvelése
 • adóellenőrzések végzése
 • adótartozások, és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése
 • adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás, valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása
 • statisztikai adatszolgáltatások teljesítése

Csoportszerkezeten kívüli szervezeti egységek feladatai

 1. Titkárság feladatai
 • beérkező posta átvétele, szignálásra előkészítése
 • polgármester és jegyző ügyiratainak iktatása, kezelése, irattározása elvégzése
 • polgármester és jegyző levelezésének, ügyeinek intézése
 • a hivatali munkaértekezletek, intézményvezetői értekezletek előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése
 • a Képviselő-testület munkájának előkészítése
 • a képviselő-testületi ülések meghívójának összeállítása, testületi anyagok kiküldése
 • a Képviselő-testület éves munkatervének előkészítése
 • a képviselő-testületi üléseken a jegyzőkönyv vezetése, határozat kivonatok elkészítése, nyilvántartás vezetése
 • önkormányzati rendeletek kihirdetése a hirdető táblán történő kifüggesztéssel, közzététele a település honlapján annak megküldésével
 • képviselő-testületi előterjesztések elkészítése
 • rendeletalkotás, felülvizsgálat és hatályon kívül helyezés kezdeményezése, előkészítése
 • helyi rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, nyilvántartása
 • reprezentációs feladatok

Műszaki Iroda feladatai

Településüzemeltetési feladatok

 • a Képviselő-testület vagy bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben döntés előkészítés, testületi előterjesztés elkészítése
 • az Önkormányzat tulajdonában álló út- úttartozékokkal, műtárgyakkal és egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői feladatok ellátásának szervezése
 • közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységének engedély döntésre előkészítése
 • közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében
 • kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal
 • káreseményekkel kapcsolatos biztosítási ügyek intézése
 • az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását igénylő ügyek előkészítése
 • közlekedéssel, közlekedésszervezéssel és forgalomtechnikai változtatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásának szervezése
 • jogszabályban meghatározott esetekben szakhatósági hozzájárulás kiadása
 • statisztikai célú adatszolgáltatás
 • területalapú támogatások kiadása
 • részvétel a település rendezési tervének előkészítésében

Közterület-felügyelő feladatai

ellenőrzi

 • a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét;

megelőzi, megakadályozza, megszakítja, megszünteti, illetve szankcionálja

 • a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységet;

közreműködik

 • a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
 • a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
 • az önkormányzati vagyon védelmében;
 • a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
 • állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
 • az önkormányzati adóhatóság körébe tartozó ellenőrzési tevékenységben szükség szerint;

folyamatosan ellenőrzi

 • a közterületek rendjére vonatkozó önkormányzati rendeletek előírásainak betartását, valamint az azokban meghatározott kötelezettségek teljesítését.

2.6. Közérdekű adatok igénylése

 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat link!

Közérdekű adat iránti igény írásban a Polgármesteri Hivatal postai címén (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.), a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímen, ügyfélkapun és a 06-66/218-344  26. mellék telefaxszámon terjeszthető elő.

Amennyiben az igényelt közadat nem áll rendelkezésre és a kérelem alapján az igényelt közadatok kezelésére jogosult szervezet azonosítható, a közfeladatot ellátó szerv az igénylő egyidejű értesítése mellett a kérelmet legkésőbb 5 munkanapon belül átteszi a kérelemben megjelölt adatok kezelésére jogosult szervezetnek.

A kérelmet a közfeladatot ellátó szerv kizárólag a következő esetekben utasíthatja el:

a) az igényelt közadat újrahasznosítás céljából nem bocsátható rendelkezésre;

b) az igényelt közadat nem áll rendelkezésére, és a kérelem más közfeladatot ellátó szervhez nem tehető át.

2.7. Hatósági nyilvántartások

Ipari tevékenységet végzők nyilvántartása

Kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása

Szálláshely nyilvántartás

2.8. Nyilvános kiadványok

2.9. Döntéshozatal, ülések

Nyílt Testületi ülések jegyzőkönyvei.

2.10. Szerződések

2.11. Közbeszerzés

2.11.1.. Általános közbeszerzési dokumentumok

2.11.2. Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások és nyilvános ajánlatkérések

2.11.3. Közbeszerzések, ajánlatkérések alapján megkötött szerződések

2.13. Üvegzseb

Közzétételi adatlap - Tájékoztató

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003.évi XXIV. törvény végrehajtásához, a nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó - pénzeszköz felhasználásával összefüggő szerződések adatlapja.

2.14. Pályázatok

Elnyert pályázatok

2.15. Kitüntetettek

2.15. Közérdekű telefonszámok

2.15.1.Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal központi telefonszám: 66/218-344, mobil:20/203-6776

Sinka Imre polgármester 06/20/9444-949

De. Lesfalvi Balázs alpolgármester: 70/426-3000

Csépainé Tóth Gabriella jegyző 06/20/498-4234

Ügyfélszolgálat: 66/218-344 / 24. mellék

Titkárság: 66/218-344 / 11. mellék

Igazgatási csoport: 66/218-344 / 23. mellék

Pénzügyi csoport: 66/218-344  /25. mellék

Adócsoport: 66/218-344 / 14. mellék

Műszaki csoport: 66/218-344 / 15. mellék

Közterület felügyelet: 66/218-344 / 24. mellék, mobil: Liska János közterület-felügyelő 0620/243-3789

Család- és gyermekjóléti szolgálat: Albelné Benkő Beatrix családsegítő 20/252-8966, 06/66/217 588

Gyermekorvosi rendelő Beréné Dr. Katona Piroska és Dr. Fekécs Tünde  66/217-827

Fogorvos: Sutyinkszkiné Báthori Edit 66/217-587

Védőnők: Kovács Lászlóné és Pásztor Lili 20/973-0580

2.15.2. Intézmények

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja

telefon 66/218-104

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje:

telefon: 6/218-464

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

             telefon: 66/-218-660

             email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye

telefon: 20/493-9202, 06/66/400-532

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2.15.3. Egyéb közérdekű telefonszámok

Orvosi ügyelet: 1830

DAREH központi telefonszám: 0666/447-150

Alföldvíz Zrt. hibabejelentés: 0680/922-333

E.On hibabejelentő: 06/80/210-310

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

2010. évben
Belső ellenőrzés

A Szarvasi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási megállapodásban foglaltak szerint a belső ellenőrzés részletes feladatai - az államháztartási törvény, a belső ellenőrzésről szóló 193/2003. Kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2010-ben ellátásra kerültek. A belső ellenőr a képviselő-testület által jóváhagyott vizsgálati feladatokat elvégezte, arról szóló jelentését megküldte.
A belső ellenőr 2010-ben a következő témákban végzett vizsgálatot:
1. A 2009. évi zárszámadás szabályszerűségi ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés legfontosabb megállapításai: „A beszámoló és zárszámadás ellenőrzése során megállapítottam, hogy a zárszámadást az előírásoknak megfelelően elkészítették. Megtalálhatóak a mérleg-alátámasztások. A beszámoló adatai, az alátámasztó analitikus nyilvántartások és a zárszámadás adatai a szúrópróbaszerű ellenőrzés során egyezőek voltak.


2.A 2009-ben elszámolt gépjármű költségtérítések és üzemanyag felhasználások ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés összegző megállapításai: „A kiküldetési rendelvényeket, a kiadási pénztárbizonylatokat és az utalványrendeleteket aláírták. A kiküldetési rendelvényekhez nem kerültek csatolásra az alátámasztó dokumentumok, melyek igazolják a jogszerű elszámolást. A saját tulajdonú gépjárművel történő étel kihordásáról megállapodást, vagy szerződést nem kötöttek. A kiküldetési rendelvényen történő költségelszámolás nem felel meg a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek. A havi elszámolt km távolság szakmai teljesítés igazolása nem történt meg. A kiküldetési rendelvényekhez tartozó alátámasztó dokumentumok pótlása az ellenőrzés ideje alatt megkezdődött. Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművekről a helyi szabályzatban meghatározott nyilvántartásokat és kimutatásokat nem készítették el. A kimutatások és elszámolások hiányában nem történt meg az üzemanyag megtakarítás/túlfogyasztás kiszámítása, illetve pénzügyi rendezése. Az önkormányzat tulajdonában lévő traktor és kistraktor használatáról semmilyen nyilvántartást nem készítettek, így nem lehet megállapítani az üzemanyag felhasználást.”
A belső ellenőr vizsgálati észrevételeire az intézkedési tervet a település jegyzője elkészítette, és eljuttatta a belső ellenőrzés részére, mely elfogadta azt.


Könyvvizsgálat:
Önkormányzatunk költségvetési főösszegének nagysága, valamint hitelállománya miatt könyvvizsgálatra kötelezett. 2010-ben a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásoknak eleget tettünk. A könyvvizsgáló az Önkormányzat költségvetési rendeletét, valamint féléves és éves beszámolóját ellenőrizte, a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolót – auditálási eltérés nélkül – záradékolta.


2011. évben
Belső ellenőrzés

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási megállapodásban foglaltak szerint a belső ellenőrzés részletes feladatai - az államháztartási törvény, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) sz. Kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2011-ben ellátásra kerültek. 2011. évben a következő tárgyakban történtek a vizsgálatok:
Az Önkormányzatnál folyó adóbehajtások ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés legfontosabb megállapításai:
„Az adóztatással foglalkozó munkatársak a vonatkozó jogszabályok és az önkormányzati helyi adó rendelet előírásait felkészülten ismerik, és alkalmazzák. Megállapításra került, hogy széleskörű azon köztartozásnak minősülő jogcímek köre, amelyekben fennálló – fizetési határidőn túli – kintlévőség állományt kell kezelnie,behajtania az önkormányzati adóhatóságnak, adócsoportnak.”


2. Víz- és Csatornamű Fenntartó Intézménynél a készletgazdálkodás ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés összegző megállapításai:
„Megállapításra került, hogy az intézmény szakmai és gazdasági irányítása példásnak minősíthető, a belső szabályozottság, vezetői ellenőrzés jó színvonalú. A dokumentáltság áttekinthető, a nyilvántartások vezetése naprakész, a készpénz elszámolások pontosak.”
A belső ellenőr mindkét tárgyban javaslatokat fogalmazott meg a feltárt kisebb hiányosságok helyreigazítására.
Könyvvizsgálat:
Önkormányzatunk költségvetési főösszegének nagysága, valamint hitelállománya miatt könyvvizsgálatra kötelezett.
2011-ben a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásoknak eleget tettünk. A könyvvizsgáló az Önkormányzat költségvetési rendeletét, valamint féléves és éves beszámolóját ellenőrizte, a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolót – auditálási eltérés nélkül – záradékolta.


2012. évben
Belső ellenőrzés

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási megállapodásban foglaltak szerint a belső ellenőrzés feladatai - az államháztartási törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2012-ben ellátásra kerültek. 2012. évben a következő tárgyban történt a vizsgálat:
- Házipénztárak a pénzkezelési és pénzgazdálkodási szabályzatban foglaltak szerinti működésének ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés legfontosabb megállapításai:
„ A szabályzatok aktualizálása, karbantartása rendszeresen történik, amennyiben olyan változás áll be, mely hatással van az Önkormányzat és Intézményeinek gazdálkodására, működésére.
A Pénzgazdálkodási szabályzatban foglaltak, és a felhatalmazások alapján megállapítható a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendje.”
Az ellenőrzés során 2011. évi pénztárbizonylatok kerültek tételes ellenőrzés alá. Az ellenőrzés nem tárt fel szabálytalanságot, javaslatokat fogalmaz meg a jogszabályoknak való megfelelőség szempontjából.
Könyvvizsgálat:
Önkormányzatunk költségvetési főösszegének nagysága, valamint hitelállománya miatt könyvvizsgálatra kötelezett volt
2012-ben a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásoknak eleget tettünk. A könyvvizsgáló az Önkormányzat költségvetési rendeletét, valamint féléves és éves beszámolóját ellenőrizte, a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolót – auditálási eltérés nélkül – záradékolta.


2013. évben
Belső ellenőrzés

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási megállapodásban foglaltak szerint a belső ellenőrzés feladatai - az államháztartási törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2013-ben ellátásra kerültek 2013. évben a következő tárgyban történt a vizsgálat:
- 2012. évi Startmunka Mintaprogram elszámolásának ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés legfontosabb megállapításai:
„a Munkaügyi Központhoz való adatszolgáltatásnak – támogatás igénylésének – minden tárgyhót követő 15-ig eleget tettek…… A dokumentumok rendezettek, áttekinthetők, megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és betartják az előírásban foglaltakat.”
- Gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése
Az ellenőrzés során a szabályzatok, alapbizonylatok, bevallások, analitikák kerültek vizsgálat alá. Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem tárt fel a vizsgálatot végző munkatárs.
A jelentésben javaslatokat fogalmaznak meg a szabályszerűségnek való megfelelés céljából.
3. Könyvvizsgálat:
2013-ban a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásoknak eleget tettünk. A könyvvizsgáló az Önkormányzat költségvetési rendeletét, valamint féléves és éves beszámolóját ellenőrizte, a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolót – auditálási eltérés nélkül – záradékolta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Beszámolók

 

3.2.2. Elemi költségvetések

 

 

 

   
© © 2009 - 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Telefon: (66) 218-344; Fax: (66) 218-344 /26-os mellék - Email: polghiv@bekesszentandras.hu