Békésszentandrás igazi horgászparadicsom. Ha valaki ellátogat Békésszentandrásra nyaralni, netán horgászni, kedvező körülmények adottak hozzá. A nagyközséget három víz is keresztezi. A halban gazdag Hármas-Körös, itt szinte majdnem minden halfaj megtalálható, a Siratói holtág (terület: 28,0 ha, fogható halak: ponty, csuka, süllő, amur, harcsa) és a Szentandráson átfolyó Kákafoki holtág. A holtágakon töménytelen mennyiségű törpeharcsát, keszeget és ritkán kisebb-nagyobb nemeshalat lehet fogni. A nyaralók a PECA Sportboltban (Békésszentandrás, Szabadság út 26. Telefon:             66/217-163      ) válthatnak itt tartózkodásuk idejére napi, illetve heti horgászjegyet. A Káka-foki holtágra csak a Körösszögi Kht. által kiadott horgászjegyek érvényesek. A Hármas-Körösre és a Siratói holtágra megfelelnek az országosan váltott engedélyek.  
 
A Békésszentandrási Dolgozók Horgász Egyesülete saját sporthorgász csapattal is büszkélkedhet. Minden versenyen megállják a helyüket a versenyzők. Sok vándorkupát, serleget, érmeket és különböző díjakat hoztak haza "sportolóink", így öregbítve Szentandrás hírnevét.

Horgászvizeink

Hármas-Körös

 

A vízterület adatai:

 • Saját vízgyűjtőterülete: 2256 km²
 • Teljes vízgyűjtőterülete: 27.537 km²
 • Teljes hossza: 91,3 km
 • A meder átlagos szélessége: 40-100 méter
 • Hullámtér átlagos szélessége: 600 méter
 • A víz átlagos mélysége: 5-7 méter (duzzasztott vízállás esetén)
 • Legmélyebb mederrészek: 10-13 méter között (duzzasztott vízállás esetén)

Hazai viszonylatban tekintélyes folyó, víztömege a Körös-Berettyó vízrendszer összes elemét egyesíti. Útja a Kettős-, és Sebes-Körös egyesülésével Békés megye északi térségében veszi kezdetét, majd Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintve Csongrádban, a megye névadó településénél fejezi be útját a Tiszába futva.

Vonalát vadregényes, néhol akár 1-1,5 km széles, kaszálókkal és főként fűz- és nyár erdőkkel tarkított hullámtér kíséri, ahol kubikgödrök sorával és számos mentetlen, úgynevezett szentély-típusú holtággal találkozhatunk. A hármas-körösi hullámtér a Körös-Maros Nemzeti Park részterülete, amelyre természetvédelmi előírások vonatkoznak.

A gátakon kívüli mentetlen oldalon több tucat holtág sorakozik, melyek a folyó egykori kanyarulataiként a 19. századi vízrendezésekkor kerültek leválasztásra. Ezeknek a holtágaknak a gáton belül lévő mentetlen részeire esetenként nem egyforma természetvédelmi-horgászati szabályok vonatkozhatnak.

A Hármas-Körös jellegzetes vonalát a mesterséges átmetszések és a természetes kanyarulatok váltakozásának folyamatos ismétlődése adja, és bár az igazán legendás horgászhelyszínek ezen utóbbiakhoz köthetőek, vannak egyneműbb (egyenes) szakaszok is, amelyek szintén frekventáltak a horgászok körében (Félhalom illetve Békésszentandrás térsége).

A Hármas-Köröst igen markáns módon osztja ketté a békésszentandrási duzzasztó. A duzzasztáskor általában 4-4,5 méter küszöbszintet adó vízlépcső a folyót egy szélesebb, mélyebb, lassabban mozgó felsővízre és egy meredek, magas partfalú, keskenyebb mederben siető alsóvízre választja. Ez a különbözőség a horgászatban leginkább a technikák alsó-, illetve felsővízhez való adoptálásában mutatkozik meg (szereléksúlyozás, etetési stratégiák, stb.).

A horgásztapasztalat kevés eltérést tart számon a halállomány általános alvízi-felvízi faji összetételét illetően, de egyes esetekben (időszakokban) ez jelentős különbséget mutathat az állománynagyságokban. Összességében azonban mindkét területről elmondható, hogy igazi nagyhalas víz, remek élőhelyi adottságokkal, ahol igazi vadvízi halak fogására lehet számítani manapság is.

 • Halgazdálkodásra jogosult: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
 • a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm.) felfelé a Kettős-és Sebes-Körös összefolyásáig, továbbá a HECSMSZ-el együttműködésben a szelevényi gátőrháztól (12 fkm) a Tisza torkolatig
 • Csónakhasználat: engedélyezett (hajózási útvonal)
 • Kishajó kikötők: Félhalmi-holtág felső becsatlakozása (Békéscsabai Sporthorgász Egyesület horgásztanyája); Gyomaendrőd (endrődi közúti hídnál)
 • Duzzasztó: Békésszentandrás (hajó zsilipelés lehetséges)
 • Speciális horgászrendi szabályok:

A Körös-Maros Nemzeti Park területére vonatkozó előírások (a folyó teljes KHESZ hasznosításában lévő szakasza)

 • Robbanómotoros csónakkal csak a folyóvízen szabad közlekedni, a hullámtéren belüli holtágakon és kubikokon tilos a robbanómotor használata.
 • A vízi közlekedés során a csónak sebességét úgy kell megválasztani, hogy az általa okozott hullámzás, illetve zajkeltés a lehető legkisebb legyen.
 • A horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának minél nagyobb mértékű zavartalanságát.
 • A védett természeti területen keletkező hulladékot otthagyni és a kijelölt tűzrakó-helyen kívül tüzet gyújtani nem lehet.
 • A nemzeti park területén a compó, garda, kősüllő zsákmányolása egész évben tilos.
 • Gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közlekedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távolságra lehet.
 • A hullámtéren belül az utakon kívül járművel és gépjárművel közlekedni tilos.
 • A horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a fás szárúak irtása tilos.
 • Tilos a szemetelés. A horgászállás elfoglalásakor a horgász köteles a szemetet összeszedni, a horgászállás elhagyásakor köteles a szemetet, hulladékot magával vinni.
 • Szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg.
 • Csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos.
 • Horgászati tilalmak: december 1-től február 28-ig tilos horgászni az Özénzugi holtág felső betorkolásától a Gyiger-zugi holtág alsó betorkolásáig (30-34 fkm); az un. „Kis harcsás, Nagy harcsás” szakasz mindkét oldalán (57-61 fkm); a halásztelki vasúti hídtól (Szarvas-Mezőtúr vasútvonal) lefelé 1 km-en át; az un. “kis S”-ben (81-85 fkm); a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától lefelé 0,5 fm km-ig mindkét oldalon
 • Jellemző mederadottságok: agyagos-márgás kanyarok, vízbecsúszott fák, alsóvízen kövezett kanyarok
 • Legjellemzőbb (horgász)halfajok: ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, balin, sügér, keszegfélék, menyhal, kárász, busa

2019.évben területi jegyet a Hármas-Körös szarvasi és békésszentandrási szakaszára az alábbi jegytípusokbòl lehet választani:

 • Napi jegy: – 2.500 Ft, kedvezményes* 1.300 Ft
 • Heti jegy: – 10.000 Ft, kedvezményes 5.000 Ft
 • Éves jegyek:
 • Alsóvízi területi jegy – 20.000 Ft, kedvezményes 10.000 Ft
 • Alsóvízi-bővített területi jegy – 25.000 Ft, kedvezményes 12.500 Ft
 • Egységes Körösök területi jegy – 25.000 Ft, kedvezményes 12.500 Ft
 • Összevont területi jegy – 30.000 Ft, kedvezményes 15.000 Ft
 • KHESZ Általános területi jegy- 35.000 Ft, kedvezményes 17.500 Ft
 • Ifjúsági területi jegy** – 8.000,- Ft
 • Gyermek területi jegy***- 2.000,- Ft

*: hölgy, 70 éven felüli, díjköteles állami horgászjeggyel 15. életév betöltésétől – 18 éves korig, továbbá – igazoltan – mozgásszervi, hallási, értelmi fogyatékos, vak és gyengénlátó személy
**: díjmentes állami horgászjeggyel a horgászvizsga letételétől a 15. életév be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett
***: 3. éves életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett
Továbbá a turista állami horgászjeggyel rendelkezők részére a napi jegy 3.000 Ft-ért, a hetijegy pedig 12.000 Ft-ért váltható.

Szarvasi Holt-körös

A vízterület adatai:

 • Víztípus: Hármas-Körös bal parti holtága
 • Területe: 207 ha
 • Hossza: 29,2 km
 • A meder átlagos szélessége: 70-100 méter
 • A víz átlagos mélysége: 2,2 méter

A kanyargós holtág hazánk egyik legnagyobb állóvize, amely az errefelé népszerű félszigetek, a zugok – Bikazug, Nyúlzug, Szappanos-zug, Macózug, Mongolzug – mentén kanyarog. A vízutánpótlást komoly vízkivételi művek, az ún. szivornyák biztosítják.

A Kákafoki-Bikazugi holtág hossza 29,3 km, mederszélessége 70-100 m, átlagos vízmélysége 2,2 m, víztérfogata 4,5 millió m3. Medrének feliszapolódottsága és vízi növényzettel való benőttsége általában csekély, helyenként közepes mértékű, vízminősége megfelelő. A rendszeres haltelepítések és a szelektív halászat elősegítik az őshonos halfajok mint a ponty, a süllő, a csuka, a harcsa, a balin és a különböző keszegfélék természetes arányának fenntartását. A 19. századi folyószabályozás során 1836-1890 között két ütemben kialakult holtágrendszer, a Hármas-Körös bal parti ármentesített területen helyezkedik el, a Békés megyei Békésszentandrás község és Szarvas város területén. A Hármas-Körös duzzasztója lehetővé teszi a gravitációs vízcserét. A feltöltést a holtág felső végén lévő szivornyák útján végzik, de holtág a közel 1000 km2 kiterjedésű belvízöblözet vizeinek is befogadója. Leüríthető a holtág alsó végénél, gravitációsan vagy szivattyúzással. Funkciói belvíztározás és belvízelvezetés, öntözővíz tározás, vízkészlet átadás, továbbá halászat, horgászat, üdülés, strandolás és a vízi sportolás. Jelentős szerepe van a holtágnak a jellegzetes körösmenti táj kialakításában, ezzel az idegenforgalom számára is vonzóvá teszi a térséget.

Horgászati információk:

 • Halgazdálkodásra jogosult: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
 • a holtág HAKI mederlezáró beton műtárgy és a bikazugi K1 szivattyútelep közötti szakasz kivételével a teljes holtági területre, beleértve a HAKI-nál lévő, a holtág két szárát összekötő csatornát is
 • Csónakhasználat: engedélyezett
 • Speciális horgászrendi szabályok:
 • November 15-február 28 közötti időszakban tilos
 1. 20 órától 6 óráig horgászni
 2. csónakból horgászni és abban horgászeszközökkel a vízen tartózkodni.
  • A ponty fajlagos tilalma feloldva.
  • Pergető horgászmódszerrel kizárólag ragadozó hal tartható meg.
  • Hármashorog használata úszós készséghez kizárólag ragadozóhalra irányuló, csalihalat is alkalmazó horgászatnál engedélyezett.
  • A holtágon kizárólag elektromos meghajtású motorral ellátott víziközlekedési eszköz használata engedélyezett (kivéve szolgálati célú vízi közlekedési eszközök).
 • Jellemző mederadottságok: közepes mértékben iszapolódott aljzat, jelentős mértékben beépített parti területek
 • Beépítettség: jelentős területei üdülősorokkal beépítettek, illetve parcellázottak, de számos pontján szabad parti horgászat is lehetséges
 • Jellemző halfajok: ponty, amur, süllő, kősüllő, csuka, harcsa, balin, keszegfélék, bodorka, sügér, compó, törpeharcsa
 • Megközelítés: Legkönnyebben a 44-es főúton Szarvas és Békésszentandrás települési környezeteiből, illetve a Hármas-Körös árvízvédelmi töltésén.

2019.évben területi jegyet a Kákafoki-holtágra az alábbi jegytípusokbòl lehet választani:

 • Napi jegy: – 2.500 Ft, kedvezményes* 1.300 Ft
 • Heti jegy: – 10.000 Ft, kedvezményes 5.000 Ft
 • Éves jegyek:
 • Szarvasi Holt-körös éves területi jegy – 20.000 Ft, kedvezményes 10.000Ft
 • Alsóvízi-bővített területi jegy – 25.000 Ft, kedvezményes 12.500 Ft
 • Összevont területi jegy – 30.000 Ft, kedvezményes 15.000 Ft
 • KHESZ Általános – 35.000 Ft, kedvezményes 17.500 Ft
 • Ifjúsági területi jegy** – 8.000,- Ft
 • Gyermek területi jegy***- 2.000,- Ft

*: hölgy, 70 éven felüli, díjköteles állami horgászjeggyel 15. életév betöltésétől – 18 éves korig, továbbá – igazoltan – mozgásszervi, hallási, értelmi fogyatékos, vak és gyengénlátó személy
**: díjmentes állami horgászjeggyel a horgászvizsga letételétől a 15. életév be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett
***: 3. éves életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett
Továbbá a turista állami horgászjeggyel rendelkezők részére a napi jegy 3.000 Ft-ért, a hetijegy pedig 12.000 Ft-ért váltható.

Dögös-Kákafoki-főcsatorna
A vízterület adatai:

 • Víztípus: főcsatorna
 • Területe: 10 ha
 • A meder átlagos szélessége: 10 méter
 • A víz átlagos mélysége: 1,5 méter

A KHESZ a Dögös-Kákafoki-főcsatornát elsősorban a rekreáció, sport- és szabadidős tevékenységek közé sorolt horgászat, horgásztatás céljára hasznosítja, a hatályos halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben, a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászrendjében és a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége Helyi Horgászrendjében foglalt horgászatra, halászatra vonatkozó jogszabályok és horgászrendi szabályok szigorú betartása és betartatása mellett. A KHESZ célja, hogy a megye horgászai, valamint a megyébe látogató vendéghorgászok részére kiszélesítsük a horgászható vizek körét, valamint olcsóbb lehetőséget biztosítsunk a horgászatra. A vizet a szövetség folyamatosan telepíti békés halakkal (ponty, vegyes keszegfélék), az őszi hidegebb időszakban a ragadozó halfajok közül kiváltképp a csuka horgászata kecsegtet jó eredményekkel.

Horgászati információk:

 • Halgazdálkodásra jogosult: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
 • Csónakhasználat: engedélyezett
 • Horgászidőszak: egész évben, folyamatosan 0-24 h
 • Jellemző mederadottságok: nádassal, gyeppel, facsoportokkal szegélyezett partél, amely váltakozóan biztosít horgászatra alkalmas megközelítést, közepes mértékben iszapolódott aljzat
 • Jellemző halfajok: ponty, amur, csuka, balin, kárász, keszegfélék, sügér, törpeharcsa
 • Megközelítés: Szarvas-Szentes között országútról, illetve Szarvas-Nagyszénás közötti országútról.

 2019. évben területi jegyet a Dögös-Kákafoki-főcsatornára az alábbi jegytípusokbòl lehet választani:

 • Napi jegy: – 2.500 Ft, kedvezményes* 1.300 Ft
 • Heti jegy: – 3.000 Ft, kedvezményes 1.500 Ft
 • Éves jegyek:
 • Alsóvízi területi jegy – 20.000 Ft, kedvezményes 10.000 Ft
 • Alsóvízi-bővített területi jegy – 25.000 Ft, kedvezményes 12.500 Ft
 • Összevont területi jegy – 30.000 Ft, kedvezményes 15.000 Ft
 • KHESZ Általános – 35.000 Ft, kedvezményes 17.500 Ft
 • Észak- Közép- és Dél-békési csatornák területi jegy – 7.000 Ft, kedvezményes 3.500 Ft
 • Ifjúsági területi jegy** – 8.000,- Ft
 • Gyermek területi jegy***- 2.000,- Ft

*: hölgy, 70 éven felüli, díjköteles állami horgászjeggyel 15. életév betöltésétől – 18 éves korig, továbbá – igazoltan – mozgásszervi, hallási, értelmi fogyatékos, vak és gyengénlátó személy
**: díjmentes állami horgászjeggyel a horgászvizsga letételétől a 15. életév be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett
***: 3. éves életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett
Továbbá a turista állami horgászjeggyel rendelkezők részére a napi jegy 3.000 Ft-ért, a hetijegy pedig 12.000 Ft-ért váltható.

Területi jegyet forgalmazó helyek a környéken

Szarvas

 Kákafoki Horgászbolt
5540 Szarvas Kossuth u. 23/3.
Telefonszám: 66/467-261, +36 (30) 903-6989
Nyitvatartási idő: Hétfőtől – Péntekig 8 – 17-ig, Szombaton-Vasárnap 8 – 12-ig
(Májustól – Szeptemberig)
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
web: horgasznimegyek.hu

 Garami József
telefon: +36 (30) 631-3991
Szarvas – Halászlaki Üdülőtelep (vashíd)
Nyitvatartási idő: Hétfőtől – Vasárnap – egész nap; egész évben

 Harcsa Büfé – Halászlak /Szarvas mellett/
Telefon: 20 242-6853 vagy 20 989-3982
Nyitvatartási idő: Hétfőtől – Vasárnap 9 – 22-ig

 Mosella-Triana Horgászbolt
5540 Szarvas, Kossuth utca 31-33.
Nyitva tartás: március 1-október 31. H-P 8-17, SZ 8-12
november 1-február 28. H-P 9-17, SZ 8-12
Tel.: +36 (30) 402-28-04

A területen szolgálatot teljesítő halászati őrök elérhetőségei

 • Gyulai Mihály,- halászati őri csoportvezető, +36 (30) 205-38-22
 • Bogdány Zoltán, +36 (30) 233-2693
 • Csaba Mihály, +36 (30) 233-5541
 • Lustyik Gábor, +36 (30) 286-7618

Forrás: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

   
© © 2009 - 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Telefon: (66) 218-344; Fax: (66) 218-344 /26-os mellék - Email: polghiv@bekesszentandras.hu